IFS Academy: IFS Food verze 6.1, Praha, 20.6.2018

  

Oficiální kurz IFS Academy, účastníci obdrží certifikát o účasti od IFS Management GmbH
Školitel: Ing. Miroslav Šuška
Místo a termín: Praha, 20.6.2018


Komu je školení určeno

• Manažerům kvality nebo představitelům vedení organizací certifikovaných podle IFS nebo se na certifikaci připravujících
• Interním auditorům organizací certifikovaných podle IFS
• Kandidátům na pozici auditorů IFS
• Pracovníkům poradenských organizací


Obsah školení

• Změněné a nové požadavky ve verzi 6.1
• Stručný přehled nezměněných požadavků normy verze 6 převzatých normou verze 6.1 se zaměřením na problematické oblasti
• Protokol normy IFS Food verze 6.1
• Praktická cvičení
• Účastníci obdrží vzorový postup prevence falšování potravin vyhovující požadavkům nové kapitoly normy IFS food zabývající se touto problematikou, postup bude v průběhu kurzu vysvětlen i na praktických příkladech


Co Vám školení přinese

Kurz je určen pro zájemce, kteří mají zájem seznámit se s protokolem a požadavky normy IFS Food verze 6.1, platné pro audity prováděné od 1.7.2018. V rámci 1-denního kurzu se formou výkladu i praktických cvičeních seznámíte s požadavky normy IFS, jejich interpretací podle IFS, s postupem certifikace a budete moci diskutovat problematiku se školitelem i ostatními účastníky. Kurz je určen pro pracovníky se znalostí předchozí verze 6 a je zaměřen na změny obsažené v požadavcích a protokolu nové verze 6.1, vhodný je ale i pro zájemce bez větších předchozích znalostí normy IFS Food.
(1-denní oficiální kurz IFS Academy - účastníci obdrží certifikát od majitele normy IFS - IFS Management GmbH)


Objednat je možné na http://qualifood.cz/skoleni

 

Arriba

News

 

Registrace

IFS Newsletter vám bude každý měsíc přinášet informace a novinky o normách, akcích, školeních na váš email. Navíc vás budeme informovat o nejnovějším vývoji. Budete mít rovněž přístup k relevantním informacím od našich partnerů. Pokud máte zájem, registrujte se prosím níže pro zasílání neswletteru zdarma.

Přihlásit se


Odhlásit se