Polska współpraca z IFS

Sieci handlowe potrzebują  produkty najwyższej jakości, a żeby to otrzymać są zmuszone do ciągłej kontroli  możliwości produkcyjnych dostawców. To zazwyczaj obejmuje specyfikacje, które wykraczają poza ustawodawstwo. IFS koncentruje się na produktach oraz procesach w ramach zarządzania zgodnością.

Ponad 700 sprzedawców korzysta już z IFS w celu ochrony przemysłu i marek własnych. IFS jest synonimem takich terminów jak bezpieczeństwo i jakość produktu, a zawdzięcza to  niezawodnej pracy jednostek certyfikujących oraz wykwalifikowanych audytorów, czego rezultatem jest  stale rosnąca liczba firm zainteresowanych standardami IFS. Coraz więcej firm produkcyjnych zainteresowanych jest wdrożeniem standardu IFS w Polsce i uzyskaniem certyfikatu. Poniżej dane liczbowe uzyskanych certyfikatów w Polsce w latach  2010 – 2015:

  • 2010  - 366              
  • 2011  - 434              
  • 2012 - 476              
  • 2013 -  520              
  • 2014  -  609              
  • 2015  - 722
  • 2016 -  824

 

Sukces w Polsce:

Sukcesem jest rozwój standardu w Polsce, o czym świadczy powiększająca się z roku na rok  ilość certyfikatów IFS . Bardzo dobrze rozwija się współpraca z POHID  (  Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji), w którym odbyły się spotkania z przedstawicielami sieci handlowych ( w kwietniu 2016 -promocja IFS,  w lutym 2017 r- promocja IFS HPC). W ramach POHIDU została wypracowana wzajemna akceptacja IFS/BRC do których dołączy IFS Global Market.  Ponieważ coraz więcej jednostek certyfikujących  jest zainteresowanych posiadaniem audytorów IFS  , w listopadzie 2016 r odbył sie jest egzamin pisemny i ustny na audytorów IFS w Warszawie .
Kolejnym sukcesem była organizacja   III edycji Kongresu Bezpieczeństwa Żywności w listopadzie 2016, którego Biuro IFS w Warszawie jest współorganizatorem.  11 października 2017 r Biuro IFS organizuje IV Kongres Bezpieczeństwa Żywności ( szczegóły na stronie: http://foodcongress.org/ )

 

 

News

 

Rejestracja

Newsletter IFS umożliwia Państwu otrzymywanie co miesiąc drogą mailową aktualnych informacji na temat naszych standardów, wydarzeń i kursów. Ponadto będziemy Państwa informować o najnowszych wydarzeniach. Oferujemy również dostęp do rzetelnych i wyselekcjonowanych materiałów informacyjnych od naszych partnerów. Jeśli są Państwo zainteresowani bezpłatną subskrypcją biuletynu, prosimy o zarejestrowanie się.

zameldować się


wypisanie sie z