Pour l‘Amérique

FAQ

 • Wat is de International Food Standard (IFS)?
 • Wat zijn de doelen van de International Food Standard?
 • Hoeveel IFS-certificaten werden er tot nu toe wereldwijd uitgegeven en in welke landen?
 • Welke leveranciers ondersteunen de IFS?
 • Wordt de IFS internationaal toegepast?
 • Wat zijn erkende en toegelaten IFS-certificeringslocaties?
 • Voor wie is een auditering conform het IFS van toepassing?
 • Hoe is de IFS Food Standard opgebouwd?
 • Beschikt de IFS over een databank waar alle audits kunnen worden opgeroepen?
 • Welke informatie wordt op internet en in de online databank beschikbaar gesteld?
 • Hoe krijgt met toegang tot de IFS-databank onder www.ifs-certification.com?
 • Wat zijn de extra voordelen voor de levensmiddelenindustrie als zij met hun IFS-audits in de databank zijn opgenomen?
 • Beschikt de IFS over een tool om interne audits uit te voeren?
 • Wat zijn de eisen aan de IFS-certificeringslocaties?
 • Wat zijn de eisen aan de IFS-auditoren?
 • Wat is de proceduren om een IFS-certificaat te verkrijgen?
 • Hoe lang mag een IFS-audit duren?
 • Hoe kan de IFS-standaard worden aangeschaft en in welke talen is deze beschikbaar?
 • Worden de door de GFSI erkende standaards geaccepteerd?
 • Zijn er nog meer/andere IFS-standaards dan IFS Food?


If you wish to go to the IFS Americas site please follow this link:

www.ifs-certification.us

By following this link you are leaving the official IFS website.
For the content the IFS Management GmbH is not responsible
If you wish to download official IFS documents please follow this link:

IFS documents

for all further information in Chinese please visit the IFS China:

www.ifs-certification.com.cn

By following this link you are leaving the official IFS website. For the content the IFS Management GmbH is not responsible