nur für Amerika

FAQ

 • Какво представлява Международният стандарт за храните (International Food Standard (IFS))?
 • Какви са целите на Международния стандарт за храните (International Food Standard)?
 • Колко сертификата по IFS са издадени до момента и в кои страни?
 • Кои търговци подкрепят IFS?
 • Прилага ли се IFS international?
 • Кои са признатите и оторизирани служби за сертификация по IFS?
 • Кого засяга одитът по IFS?
 • Каква е структурата на Стандарта за храните (IFS)?
 • Има ли база данни по IFS, от която да могат да се извикват всички одити?
 • Каква информация е на разположение в интернет и базата данни онлайн?
 • TEST FAQ BULGARISCH
 • Как може да се получи достъп до базата данни по IFS www.ifs-certification.com?
 • Кои са допълнителните предимства за хранително-вкусовата промишленост от това да бъде включена в базата данни по IFS с нейните одити по IFS?
 • Разполага ли IFS с инструмент за провеждане на вътрешни одити?
 • Какви са изискванията към службите за сертификация по IFS?
 • Какви са изискванията към одиторите по IFS?
 • Каква е процедурата за сертификация по IFS?
 • Колко дълго продължава одитът по IFS?
 • Кога може да се закупи IFS-стандартът и на какви езици е на разположение?
 • Приемат ли се стандартите, признати от GFSI?
 • Има ли допълнителни / други IFS-стандарти, различни от IFS Food?


If you wish to go to the IFS Americas site please follow this link:

www.ifs-certification.us

By following this link you are leaving the official IFS website.
For the content the IFS Management GmbH is not responsible
If you wish to download official IFS documents please follow this link:

IFS documents

for all further information in Chinese please visit the IFS China:

www.ifs-certification.com.cn

By following this link you are leaving the official IFS website. For the content the IFS Management GmbH is not responsible